نرم افزار طراحی اعضای سازه های فولادی

  • طراحی صفحه ستون و بولتها : طراحی صفحات زیر ستونتحت بار محوری و لنگر،از جمله تنش محوری، بر اساس AISC و طراحی میله های لنگر در کشش و برش براساس آخرین ویرایش ACI 318-11.
  • ستون های فلزی : طراحی ستون های تحت بار محوری، برش و خمش دو محوره با هر دو روش ASD و LRFD .
  • تیر فولادی سقف کامپوزیت : طراحی تیرهای کامپوزیت در معرض برش و خمش، بر اساس آخرین ویرایش AISC ASD or LRFD.

حجم: ۳٫۵ مگابایت

دانلود

/ 0 نظر / 105 بازدید